ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมการอบรมโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง รุ่นที่ 3

Post on 04 กันยายน 2562
by Osh1
ฮิต: 82